Một dòng sản phẩm đặc biệt với khả năng biến khí độc thành các dạng muối vô hại từ đó cung cấp dinh dưỡng cho cây cối phát triển.