Chính sách bảo mật dữ liệu người dùng

Chúng tôi - CÔNG TY TNHH ADAL HOME:

Địa chỉ Website là: https://vlxdcaocap.com/

Phạm vi thu thập thông tin cá nhân và lý do thu thập

Bình luận

Khách hàng để lại bình luận trên website: https://vlxdcaocap.com/, ADALHOME sẽ thu thập dữ liệu theo thông tin khách hàng đã cung cấp trên biểu mẫu. Sau khi bình luận của khách hàng được chấp nhận thì sẽ hiển thị công khai trên website. Thông tin liên hệ như Gmail, số điện thoại,... sẽ được ẩn.

Thư viện

Với hình ảnh tải lên kèm theo không tải dữ liệu được nhúng (EXIF GPS). Bất cứ tệp ảnh nào muốn tải xuống khách hàng cần giải nén.

Cookies

Khi quý khách hàng để lại bình luận trên website, bạn cần cung cấp những thông tin theo biểu mẫu. Những thông tin này sẽ được lưu trữ trong 1 năm và sau này khi bình luận bạn không cần nhập những thông tin này nữa.

Thời gian lưu trữ dữ liệu

Khi khách hàng để lại bình luận, các dữ liệu liên quan sẽ được ADAL HOME lưu trữ dữ liệu trong vòng 1 năm. Vì thế khi để lại thông tin của mình lần đầu tiên, sau này khi thực hiện những tác vụ khác trên website bạn không cần phải nhập lại thông tin của mình một lần nữa.

Trường hợp khách hàng đăng ký tài khoản trên website, tất cả thông tin sẽ được lưu trữ lại. Bạn có thể xem, kiểm tra, bổ sung và sửa chữa bất cứ lúc nào bạn có thay đổi. Quản trị website của chúng tôi sẽ cung cấp quyền chỉnh sửa tương tự.

Quyền của khách hàng đối với dữ liệu

Khi đã có tài khoản trên website của ADAL HOME khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi xuất tệp dữ liệu cá nhân mà công ty lưu trữ. Bạn cũng có thể yêu cầu quản trị viên xóa bỏ tất cả dữ liệu được lưu trữ, không bao gồm dữ liệu cần thiết cung cấp cho mục đích pháp lý, hành chính hoặc bảo mật.

Dữ liệu thu thập gửi về đâu?

Dữ liệu của khách hàng sau khi để lại bình luận sẽ được kiểm tra bằng công cụ phát hiện spam. Nếu dữ liệu không phải spam sẽ được lưu trữ theo file hợp lệ.